facebook

바로 지금 노블레스M!사전예약에 참여하세요!

바로 지금 노블레스M!사전예약에 참여하세요!

바로 지금 노블레스M!사전예약에 참여하세요!

바로 지금 노블레스M!사전예약에 참여하세요!

바로 지금 노블레스M!사전예약에 참여하세요!

คน

바로 지금 노블레스M!사전예약에 참여하세요!

바로 지금 노블레스M!사전예약에 참여하세요!

         

※ ถ้าหากกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง คุณอาจโดนยกเลิกการรับรางวัล คุณจะเข้าร่วมการลงทะเบียนล่วงหน้าหรือไม่?

[เงื่อนไขการลงทะเบียนล่วงหน้า]

การลงทะเบียนล่วงหน้าสำหรับเกม Noblesse M สามารถลงทะเบียนได้ 1 ครั้งสำหรับผู้ใช้งาน 1 ท่าน กรณีได้เข้ากิจกรรมหรือกรอกข้อมูลไม่ชัดเจนตรงตามข้อกำหนดของกิจกรรม อาจไม่ได้รับรางวัลกิจกรรม รายละเอียดการลงทะเบียนล่วงหน้าและกิจกรรมสามารถตรวจสอบได้ที่ http://www.facebook.com/th.noblessem

[นโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว]

เมื่้อกรอกข้อมูลส่วนตัวของท่านและยอมรับข้อตกลง จะยอมรับเงื่อนไขต่อไปของ LIVEPLEX การเก็บรักษาหมายเลขโทรศัพท์และอีเมลล์นั้นจะทำการเก็บรักษาสำหรับการมอบรางวัลเข้าร่วมกิจกรรมและกิจกรรมลงทะเบียนล่วงหน้า กรณีขอมูลที่ถูกเก็บรักษาจะถูกลบใน Database โดยสมบูรณ์เมื่อได้รับรางวัลพร้อมกับการประกาศสิ้นสุดลงแล้ว

ลำดับที่

ขอบคุณที่เข้าร่วมลงทะเบียนล่วงหน้า